Styrelsemöte 2021-03-22

Den 22 mars hade styrelsen möte, protokollet finner du här samt är upplagt under ”Om oss – Styrdokument”. På mötet beslutade styrelsen bland annat kring kravprofilen för sommarkursstipendiet ska se ut, samt fortsatte att utvärdera den arvoderade skattmästarrollen.

Har du åsikter om det som styrelsen diskuterar? Eller har du kanske något som du tycker att styrelsen borde ta upp och förändra? Kontakta någon av styrelsemedlemmarna, uppgifter finner du under ”Kontakta oss”!