Styrelsemöte 2021-03-08

Den 8:e mars hade styrelsen möte, protokollet finner du här samt är upplagt under ”Om oss – Styrdokument”.
På mötet beslutade styrelsen bland annat kring reglerna för sommarkursstipendiet och påbörjade utvärderingen av den arvoderade skattmästaren. Vidare diskuterades även en ny organisationskarta.
Har du åsikter om det som styrelsen diskuterar? Eller har du kanske något som du tycker att styrelsen borde ta upp och förändra? Kontakta någon av
styrelsemedlemmarna, uppgifter finner du under ”Kontakta oss”!