Styrelsemöte 2021-02-22

Den 22:andra x hade styrelsen möte, protokollet finner du här samt är upplagt under ”Om oss – Styrdokument”.
På mötet beslutade styrelsen bland annat om innovationspotten och sommarkursstipendiet samt diskuterade en kommande utvärdering av skattmästarens roll och ansvarsområden.

Har du åsikter om det som styrelsen diskuterar? Eller har du kanske något som du tycker att styrelsen borde ta upp och förändra? Kontakta någon av
styrelsemedlemmarna, uppgifter finner du under ”Kontakta oss”!