Styrelsemöte 2021-02-08

Den 8:e februari hade styrelsen möte, protokollet finner du här samt är upplagt under ”Om oss – Styrdokument”.
På mötet beslutade styrelsen bland annat att anta ett nytt arvoderingsavtal för kommande termins heltidare, godkände budgetrevideringen för januari och diskuterade kring den tackverksamhet som föreningen bedriver.


Har du åsikter om det som styrelsen diskuterar? Eller har du kanske något som du tycker att styrelsen borde ta upp och förändra? Kontakta någon av
styrelsemedlemmarna, uppgifter finner du under ”Kontakta oss”!