Extrainsatt styrelsemöte 2021-01-17


Den 17:e januari hade styrelsen ett extrainsatt möte, protokollet finner du här samt är upplagt under ”Om oss – Styrdokument”.
På mötet beslutade styrelsen bland annat om vilka utredningar som ska bedrivas under VT21 samt det strategiska utbildningsrådets mandat. I övrigt diskuterades studentrepresentationsuppdrag för styrelseledamöter.

Har du åsikter om det som styrelsen diskuterar? Eller har du kanske något som du tycker att styrelsen borde ta upp och förändra? Kontakta någon av
styrelsemedlemmarna, uppgifter finner du under ”Kontakta oss”!