Styrelsemöte 2020-12-14

Den 14:e december hade styrelsen möte, protokollet finner du här samt är upplagt under ”Om oss – Styrdokument”.


På mötet beslutade styrelsen bland annat att införa ansvarsområdet styrelseledamot med utbildningsansvar och godkänna en reviderat budget. Därutöver diskuterade styrelsen internationalisering samt partner- och avtalsutredningen.


Har du åsikter om det som styrelsen diskuterar? Eller har du kanske något som du tycker att styrelsen borde ta upp och förändra? Kontakta någon av styrelsemedlemmarna, uppgifter finner du under ”Kontakta oss”!