Styrelsemöte 2020-11-30

Den 30:e november hade styrelsen möte, protokollet finner du här samt är upplagt under ”Om oss – Styrdokument”.


På mötet beslutade styrelsen bland annat för val av projektledare med budgetansvar för Kontaktdagarna 2021 och styrelseledamot med alumnansvar för HT21-VT21. Därutöver diskuterade styrelsen mentorskaprogram och fick virtuellt besök från UEAMs portföljförvaltare.


Har du åsikter om det som styrelsen diskuterar? Eller har du kanske något som du tycker att styrelsen borde ta upp och förändra? Kontakta någon av styrelsemedlemmarna, uppgifter finner du under ”Kontakta oss”!