Styrelsemöte 2020-11-16

Den 16:e november hade styrelsen möte, protokollet finner du här samt är upplagt under ”Om oss – Styrdokument”.


På mötet beslutade styrelsen att tillsätta projektledare med företagsansvar för Kontaktdagarna 2021 samt IT-ansvarig för VT21. Därutöver diskuterades bland annat handlingsplan för lokal studiebevakning och allokeringsstrategi.


Har du åsikter om det som styrelsen diskuterar? Eller har du kanske något som du tycker att styrelsen borde ta upp och förändra? Kontakta någon av styrelsemedlemmarna, uppgifter finner du under ”Kontakta oss”!