Styrelsemöte 2020-10-19

Den 19:e oktober hade styrelsen möte, protokollet finner du här samt är upplagt under ”Om oss – Styrdokument”.

På mötet diskuterade styrelsen bland annat om språk i föreningens sociala kanaler, propositioner till höststämman 2020 samt fick besök från internationella utskottet.

Har du åsikter om det som styrelsen diskuterar? Eller har du kanske något som du tycker att styrelsen borde ta upp och förändra? Kontakta någon av styrelsemedlemmarna, uppgifter finner du under ”Kontakta oss”!