Styrelsemöte 2020-10-05

Den 5:e oktober hade styrelsen möte, protokollet finner du här samt är upplagt under ”Om oss – Styrdokument”.

På mötet beslutade styrelsen bland annat att fastställa verksamhetsplanen för 2020/2021 och att tillsätta en styrelseprojektgrupp inför Jubileumsfirande 2021 samt diskuterade Borgens Afton och fick besök från UEAMs portföljförvaltare.

Har du åsikter om det som styrelsen diskuterar? Eller har du kanske något som du tycker att styrelsen borde ta upp och förändra? Kontakta någon av styrelsemedlemmarna, uppgifter finner du under ”Kontakta oss”!