Styrelsemöte 2020-09-21

Den 21:a september hade styrelsen möte, protokollet är nu upplagt under ”Om oss – Styrdokument”.

På mötet fick styrelsen bland annat besök från Kontaktdagarna, gick igenom första utkast för Verksamhetsplan för 2020/2021 samt diskuterade hur föreningen ställer sig till event under rådande pandemi.

Har du åsikter om det som styrelsen diskuterar? Eller har du kanske något som du tycker att styrelsen borde ta upp och förändra? Kontakta någon av styrelsemedlemmarna, uppgifter finner du under ”Kontakta oss”!

Styrelseprotokoll 2020-09-21