Styrelsemöte 2020-09-07

Den 7:e september hade styrelsen möte, protokollet är nu upplagt under ”Om oss – Styrdokument”.

På mötet beslutade styrelsen bland annat att godkänna budget 1 för verksamhetsåret, diskuterade verksamhetsplanen och beslutade om dess rubriken samt hade besök från Seniorskollegiet.

Har du åsikter om det som styrelsen diskuterar? Eller har du kanske något som du tycker att styrelsen borde ta upp och förändra? Kontakta någon av styrelsemedlemmarna, uppgifter finner du under ”Kontakta oss”!

Styrelseprotokoll 2020-09-07