Styrelsemöte 2020-06-05

Den 5:e juni hade styrelsen möte, protokollet är nu upplagt under ”Om oss – Styrdokument”. 

På mötet godkände styrelsen bland annat slutrevideringen av föreningsbudgeten för verksamhetsåret 2019/2020 och en slutgiltig version av Uppsalaekonomernas långsiktiga strategi.

Har du åsikter om det som styrelsen diskuterar? Eller har du kanske något som du tycker att styrelsen borde ta upp och förändra? Kontakta någon av styrelsemedlemmarna, uppgifter finner du under ”Kontakta oss”!