Styrelsemöte 2020-05-25

Styrelsemöte 2020-05-25

Den 25:e maj hade styrelsen möte, protokollet är nu upplagt under ”Om oss – Styrdokument”.

På mötet valde styrelsen in två portföljförvaltare inför HT20 och diskuterade bland annat kring alumninätverkets LinkedIn grupper.

Har du åsikter om det som styrelsen diskuterar? Eller har du kanske något som du tycker att styrelsen borde ta upp och förändra? Kontakta någon av styrelsemedlemmarna, uppgifter finner du under ”Kontakta oss”!