Styrelsemöte 2020-05-11

Styrelsemöte 2020-05-11

Den 11:e maj hade styrelsen möte, protokollet är nu upplagt under ”Om oss – Styrdokument”.

På mötet tog styrelsen beslut om vilka som kommer utgöra Företagsgruppen HT20/VT21.

Har du åsikter om det som styrelsen diskuterar? Eller har du kanske något som du tycker att styrelsen borde ta upp och förändra? Kontakta någon av styrelsemedlemmarna, uppgifter finner du under ”Kontakta oss”!