Styrelsemöte 2020-04-27

Styrelsemöte 2020-04-27

Den 27.e april hade styrelsen möte, protokollet är nu upplagt under ”Om oss – Styrdokument”.

På mötet tog styrelsen bland annat beslut om den stundande revideringen av föreningsbudgeten samt förde en diskussion gällande Uppsalaekonomernas Alumniverksamhet på LinkedIn.

Har du åsikter om det som styrelsen diskuterar? Eller har du kanske något som du tycker att styrelsen borde ta upp och förändra? Kontakta någon av styrelsemedlemmarna, uppgifter finner du under ”Kontakta oss”!