Styrelsemöte 2020-04-08

Den 8:e april hade styrelsen möte, protokollet är nu upplagt under ”Om oss – Styrdokument”.

Under mötet diskuterade styrelsen bland annat propositioner och upplägg för föreningens kommande vårstämma.

Har du åsikter om det som styrelsen diskuterar? Eller har du kanske något som du tycker att styrelsen borde ta upp och förändra? Kontakta någon av styrelsemedlemmarna, uppgifter finner du under ”Kontakta oss”!