Styrelsemöte 2020-03-16

Styrelsemöte 2019-03-16

Den 16:e mars hade styrelsen möte, protokollet är nu upplagt under ”Om oss – Styrdokument”.

På mötet beslutade styrelsen bland annat att arbetsuppgifter för den kommande arvoderade skattmästaren, propositioner till Vårstämman 2020 samt införandet av medaljer i föreningen.

Har du åsikter om det som styrelsen diskuterar? Eller har du kanske något som du tycker att styrelsen borde ta upp och förändra? Kontakta någon av styrelsemedlemmarna, uppgifter finner du under ”Kontakta oss”!