Styrelsemöte 2020-03-02

Den 2:a mars hade styrelsen möte, protokollet är nu upplagt under ”Om oss – Styrdokument”.

På mötet beslutade styrelsen bland annat att fastställa storleken på sommarkursstipendiet på för 2020 på upp till 35 000kr och att godkänna implementering av en långsiktig strategi för Uppsalaekonomerna.

Har du åsikter om det som styrelsen diskuterar? Eller har du kanske något som du tycker att styrelsen borde ta upp och förändra? Kontakta någon av styrelsemedlemmarna, uppgifter finner du under ”Kontakta oss”!