Styrelsemöte 2020-02-17

Den 17:e februari hade styrelsen möte, protokollet är nu upplagt under ”Om oss – Styrdokument”. 

På mötet diskuterade styrelsen bland annat om upplägget för föreningens kommande Stormöte för de förtroendevalda och tog beslut gällande hur arvoderingsavtalet HT20/VT21 ska komma att se ut.

Har du åsikter om det som styrelsen diskuterar? Eller har du kanske något som du tycker att styrelsen borde ta upp och förändra? Kontakta någon av styrelsemedlemmarna, uppgifter finner du under ”Kontakta oss”!