Styrelsemöte 2020-01-20

Den 20:e januari hade styrelsen möte, protokollet är nu upplagt under ”Om oss – Styrdokument”.

På mötet beslutade styrelsen om att revidera Uppsalaekonomernas Policy samt att revidera Skattmästarens ämbetsbeskrivning samt och valde kontaktperson till UEAM VT20.

Har du åsikter om det som styrelsen diskuterar? Eller har du kanske något som du tycker att styrelsen borde ta upp och förändra? Kontakta någon av styrelsemedlemmarna, uppgifter finner du under ”Kontakta oss”!