Styrelsemöte 2019-12-16

Den 16:e december hade styrelsen möte, protokollet är nu upplagt under ”Om oss – Styrdokument”.

På mötet diskuterade styrelsen bland annat om internationalisering och digitaliseringen av Reversen samt beslutade om portföljförvaltare för UEAM VT20.

Har du åsikter om det som styrelsen diskuterar? Eller har du kanske något som du tycker att styrelsen borde ta upp och förändra? Kontakta någon av styrelsemedlemmarna, uppgifter finner du under ”Kontakta oss”!