Styrelsemöte 2019-11-04

Den 4:e november hade styrelsen möte, protokollet är nu upplagt under ”Om oss – Styrdokument”.

På mötet diskuterade styrelsen bland annat val av IT-ansvarig för föreningen och ett fondfördelningsförslag som föreningens asset management-grupp tagit fram.

Har du åsikter om det som styrelsen diskuterar? Eller har du kanske något som du tycker att styrelsen borde ta upp och förändra? Kontakta någon av styrelsemedlemmarna, uppgifter finner du under ”Kontakta oss”!