Styrelsemöte 2019-10-21

Den 21:a oktober hade styrelsen möte, protokollet är nu upplagt under ”Om oss – Styrdokument”.

På mötet beslutade styrelsen bland annat om revideringar av reglementet och om den engelska versionen av miljöpolicyn samt diskuterade propositioner att lägga upp inför Höststämman 2019.

Har du åsikter om det som styrelsen diskuterar? Eller har du kanske något som du tycker att styrelsen borde ta upp och förändra? Kontakta någon av styrelsemedlemmarna, uppgifter finner du under ”Kontakta oss”!