Styrelsemöte 2019-10-07

Den 7:e oktober hade styrelsen möte, protokollet är nu upplagt under ”Om oss – Styrdokument”.

På mötet diskuterade styrelsen bland annat eventuella stadgeändringar att lägga upp som propositioner inför Höststämman, en engelsk version av Miljöpolicyn och Valberedningens deltagande på UG eller MUM.

Har du åsikter om det som styrelsen diskuterar? Eller har du kanske något som du tycker att styrelsen borde ta upp och förändra? Kontakta någon av styrelsemedlemmarna, uppgifter finner du under ”Kontakta oss”!