Styrelsemöte 2019-09-23

Den 23:e september hade styrelsen möte, protokollet är nu upplagt under ”Om oss – Styrdokument”.

På mötet beslutade styrelsen om föreningens budget 1, att godkänna medlemsskap i UUFS och och att göra ett tillägg i vår integritetspolicy, samt diskuterade bland annat verksamhetsplanen 2019/2020 och Höststämman 2019.

Har du åsikter om det som styrelsen diskuterar? Eller har du kanske något som du tycker att styrelsen borde ta upp och förändra? Kontakta någon av styrelsemedlemmarna, uppgifter finner du under ”Kontakta oss”!