Styrelsemöte 2019-09-09

Den 23:e oktober hade styrelsen möte, protokollet är nu upplagt under ”Om oss – Styrdokument”.

På mötet diskuterade styrelsen bland annat att föreningsbudgeten och verksamhetsplanen 2019/2020 samt fick besök från ordföranden i vårt seniorskollegium.

Har du åsikter om det som styrelsen diskuterar? Eller har du kanske något som du tycker att styrelsen borde ta upp och förändra? Kontakta någon av styrelsemedlemmarna, uppgifter finner du under ”Kontakta oss”!