Styrelsemöte 2019-06-03

Styrelsemöte 2019-06-03

Den 6:e juni hade styrelsen sista mötet för terminen, protokollet är nu upplagt under ”Om oss – Styrdokument”.

På mötet beslutade styrelsen bland annat att godkänna en ny miljöpolicy, en ny strukturering av Utbildningsutskottet, en omstrukturering av Casegruppen och Hållbarhetsgruppen samt att flytta VERA till Näringslivsutskottet. Styrelsen diskuterade bland annat kring arvodering av heltidsanställda i juni, utvärdering av Verksamhetsplanen 18/19 samt beslutade vilka som ska vara med i nya Seniorskollegiet.

Har du åsikter om det som styrelsen diskuterar? Eller har du kanske något som du tycker att styrelsen borde ta upp och förändra? Kontakta någon av styrelsemedlemmarna, uppgifter finner du under ”Kontakta oss”!