Styrelsemöte 2019-05-27

Styrelsemöte 2019-05-27

Den 27:e maj hade styrelsen möte, protokollet är nu upplagt under ”Om oss – Styrdokument”.

På mötet beslutade styrelsen bland annat att sätta arvoderingsavtal samt vilka som ska få konto- och firmateckningsrätt inför nästkommande verksamhetsår. Vidare diskuterade styrelsen om medlemsundersökningen som varit och hur Uppsalaekonomernas organisationsstruktur ser ut idag samt hur den bör se ut i framtiden.

Har du åsikter om det som styrelsen diskuterar? Eller har du kanske något som du tycker att styrelsen borde ta upp och förändra? Kontakta någon av styrelsemedlemmarna, uppgifter finner du under ”Kontakta oss”!