Styrelsemöte 2019-05-22

Styrelsemöte 2019-05-22

Den 22:a maj hade styrelsen möte, protokollet är nu upplagt under ”Om oss – Styrdokument”.

På mötet beslutade styrelsen bland annat att fastställa budgetrevideringen samt att välja in två nya portföljförvaltare till UEAM. Vidare diskuterade styrelsen kring utredningen ”miljöpolicy” och en ny handlingsplan för föreningens studiebevakning.

Har du åsikter om det som styrelsen diskuterar? Eller har du kanske något som du tycker att styrelsen borde ta upp och förändra? Kontakta någon av styrelsemedlemmarna, uppgifter finner du under ”Kontakta oss”!