Styrelsemöte 2019-05-06

Den 6:e maj hade styrelsen möte, protokollet är nu upplagt under ”Om oss – Styrdokument”.

På mötet beslutade styrelsen bland annat att välja Maria Ivic till Skattmästare för HT19 och att bilda ett seniorskollegium till Uppsalaekonomernas styrelse. Styrelsen diskuterade även kring studiebevakning och utredningen ”Miljöpolicy”.

Har du åsikter om det som styrelsen diskuterar? Eller har du kanske något som du tycker att styrelsen borde ta upp och förändra? Kontakta någon av styrelsemedlemmarna, uppgifter finner du under ”Kontakta oss”!