Styrelsemöte 2019-04-08

Den 8:e april hade styrelsen möte, protokollet är nu upplagt under ”Om oss – Styrdokument”.

På mötet beslutade styrelsen bland annat att vilka propositioner som ska upp för första läsningen och vilka yrkanden styrelsen ska ha till propositionerna som är uppe för andra läsningen. Vidare beslutade styrelsen vilka redaktionella ändringar som ska upp på kommande föreningsstämma. Styrelsen diskuterade även kring en eventuell ny betallösning och en sammanställning av utredningen ”Kår19” som avslutats.

Har du åsikter om det som styrelsen diskuterar? Eller har du kanske något som du tycker att styrelsen borde ta upp och förändra? Kontakta någon av styrelsemedlemmarna, uppgifter finner du under ”Kontakta oss”!