Styrelsemöte 2019-02-25

Den 25:e februari hade styrelsen möte, protokollet är nu upplagt under ”Om oss – Styrdokument”.

På mötet diskuterade styrelsen bland annat om en budgetrevidering, arvodering av skattmästare, styrelserådgivare och om ett eventuellt samarbete med Uppsala Systemvetare inför Kontaktdagarna 2019. Styrelsen beslutade under mötet att fastställa beloppet på sommarkursstipendiet till 30 000 kronor.

Har du åsikter om det som styrelsen diskuterar? Eller har du kanske något som du tycker att styrelsen borde ta upp och förändra? Kontakta någon av styrelsemedlemmarna, uppgifter finner du under ”Kontakta oss”!