Styrelsemöte 2019-02-11

Den 11:e februari hade styrelsen möte, protokollet är nu upplagt under ”Om oss – Styrdokument”.

På mötet fick styrelsen besök av representanter från Företagsekonomiska institutionens alumniförening. Styrelsen diskuterade även kring bland annat sommarkursstipendiet 2019, den aktuella budgetrevideringen och utredningen ”Personval av styrelsen”. Vidare tog styrelsen beslut om en reglementesändring.

Har du åsikter om det som styrelsen diskuterar? Eller har du kanske något som du tycker att styrelsen borde ta upp och förändra? Kontakta någon av styrelsemedlemmarna, uppgifter finner du under ”Kontakta oss”!