Styrelsemöte 2019-01-28

Den 28:de januari hade styrelsen möte, protokollet är nu upplagt under ”Om oss – Styrdokument”.

På mötet fastslog styrelsen vilka utredningar och projekt som ska drivas denna termin, samt vilka styrelsemedlemmar som ska driva vilka utredningar/projekt. Styrelsen diskuterade även angående kårsamverkan och återbetalning av CSN för heltidsarvoderade.

Har du åsikter om det som styrelsen diskuterar? Eller har du kanske något som du tycker att styrelsen borde ta upp och förändra? Kontakta någon av styrelsemedlemmarna, uppgifter finner du under ”Kontakta oss”!