Styrelsemöte 2018-12-20

Den 20:e december 2018 hade styrelsen sitt sista möte för året, protokollet är nu upplagt under ”Om oss – Styrdokument”.

På mötet beslutade styrelsen bland annat att ändra reglementet för UEAM gällande val av föreningens portföljförvaltare, diskuterade vidare angående arvodering av skattmästare samt beviljade kontoteckningsrätter för 2019. 

Har du åsikter om det som styrelsen diskuterar? Eller har du kanske något som du tycker att styrelsen borde ta upp och förändra? Kontakta någon av styrelsemedlemmarna, uppgifter finner du under ”Kontakta oss”!