Styrelsemöte 2018-12-10

Den 10:e december hade styrelsen möte, protokollet är nu upplagt under ”Om oss – Styrdokument”.

På mötet beslutade styrelsen bland annat att fastställa förenings policys samt diskuterade arvodering av skattmästare och medlemsundersökningen HT18 – VT19. 

Har du åsikter om det som styrelsen diskuterar? Eller har du kanske något som du tycker att styrelsen borde ta upp och förändra? Kontakta någon av styrelsemedlemmarna, uppgifter finner du under ”Kontakta oss”!