Styrelsemöte 2018-12-06

Den 6:e december hade styrelsen ett extrainsatt möte och protokollet är nu upplagt under ”Om oss – Styrdokument”. På mötet valde styrelsen projektledare för Kontaktdagarna 2019!

Har du åsikter om det styrelsen diskuterar? Eller har du kanske något som du tycker att styrelsen borde ta upp och förändra? Kontakta någon av styrelsemedlemmarna, uppgifter finner du under ”Kontakta oss”!