Styrelsemöte 2018-11-26

Den 26:e november hade styrelsen möte, protokollet är nu upplagt under ”Om oss – Styrdokument”. På mötet valde styrelsen bland annat skattmästare för VT19, beslutade om en budgetrevidering, diskuterade föreningens integritetspolicy samt beslutade om styrelseansvar för de påklivande styrelseledamöterna.

Har du åsikter om det styrelsen diskuterar? Eller har du kanske något som du tycker att styrelsen borde ta upp och förändra? Kontakta någon av styrelsemedlemmarna, uppgifter finner du under ”Kontakta oss”!