Styrelsemöte 2018-10-29

Den 29 oktober hade styrelsen möte, protokollet är nu upplagt under ”filarea” för inloggade medlemmar. På mötet kallade styrelsen bland annat till höststämma, beslutade om vilka propositioner som ska läggas fram på stämman samt diskuterade kring föreningens kapitalförvaltning.

Har du åsikter om det styrelsen diskuterar? Eller har du kanske något som du tycker att styrelsen borde ta upp och förändra? Kontakta någon av styrelsemedlemmarna! Uppgifter finner du under ”Kontakta oss”!