Styrelsemöte 2018-10-15

Den 15:e oktober hade styrelsen möte, protokollet är nu upplagt under ”filarea” för inloggade medlemmar. På mötet diskuterade styrelsen bland annat tillgänglighetsanpassning av borgen samt beslutade att ändra reglementet gällande subventionering till Master Welcoming Weeks.

Har du åsikter om det styrelsen diskuterar? Eller har du kanske något som du tycker att styrelsen borde ta upp och förändra? Kontakta någon av styrelsemedlemmarna, uppgifter finner du under ”Kontakta oss”!