Styrelsemöte 2018-10-01

Den 1:a oktober hade styrelsen möte, protokollet är nu upplagt under ”filarea” för inloggade medlemmar. På mötet beslutade bland annat styrelsen att godkänna Budget 1 samt att öronmärka det projektbidrag som föreningen får från företagsekonomiska institutionen till utbildningsrelaterade kostnader.

Har du åsikter om det styrelsen diskuterar? Eller har du kanske något som du tycker att styrelsen borde ta upp och förändra? Kontakta någon av styrelsemedlemmarna, uppgifter finner du under ”Kontakta oss”!