Styrelsemöte 2018-09-17

Den 17 september hade styrelsen möte, protokollet är nu upplagt under ”filarea” för inloggade medlemmar. På mötet beslutade styrelsen bland annat att godkänna Verksamhetsplanen 2018/2019 och att förnya kontraktet på skrivare, vilket kommer innebära att borgen nästa termin får en helt ny skrivare. Styrelsen beslutade även om vilka utredningar som kommer att bedrivas under terminen.

Har du åsikter om det styrelsen diskuterar? Eller har du kanske något som du tycker att styrelsen borde ta upp och förändra? Kontakta någon av styrelsemedlemmarna, uppgifter finner du under ”Kontakta oss”!