Styrelsemöte 2018-05-29

Den 29 maj hade styrelsen möte, protokollet är nu upplagt under ”filarea” för inloggade medlemmar. På mötet beslutade styrelsen bland annat om firma- och kontoteckningsrätt för kommande verksamhetsår samt att organisatoriskt flytta VERA från styrelsen till Utbildningsutskottet.

Har du åsikter om det styrelsen diskuterar? Eller har du kanske något som du tycker att styrelsen borde ta upp och förändra? Kontakta någon av styrelsemedlemmarna, uppgifter finner du under ”Kontakta oss”!