Styrelseledamot

Styrelseledamot (4 platser, 2 terminer)

  • Styrelseledamöter väljs på stämman varje hösttermin och sitter på sin post i ett år.

Vad innebär posten?

Som styrelseledamot är man en del av föreningens styrelse som består av totalt 10 personer, varav 4 är styrelseledamöter. Styrelsen är ytterst ansvarig för att planera, samordna och leda föreningens verksamhet med fokus på strategiska frågor och långsiktig utveckling. I arbetsuppgifterna som styrelseledamot ingår bland annat att medverka på styrelsemöten varannan vecka under terminerna. Inför dessa möten rapporterar de hur arbetet fortlöper samt skickar in och förbereder punkter till dagordningen. Utöver detta arbetar styrelseledamöterna med att driva utredningar och projekt som syftar till att utveckla föreningen. Tillsammans med de andra i styrelsen ansvarar de även för att tillsätta vissa förtroendevalda, så som projektledare samt vice projektledare för KD, IT-ansvarig och Företagsgruppen.

Vem söker vi? Vem passar på posten?

Till posten som styrelseledamot söker vi dig som har ett stort intresse för föreningen och en vilja att bidra i det strategiska arbetet. Vi tror att du är en problemlösare, är initiativtagande och strukturerad. Viktigast av allt är dock ett stort intresse för posten, ett driv och en vilja att bidra till föreningens framtid!

Kvalifikationer:

Har relevant erfarenhet från tidigare engagemang inom föreningen eller övriga erfarenheter som kan ses som meriterande

Har möjlighet att ägna minst 15h/vecka åt posten

Har stor insikt i postens åtaganden

Har en framtidssyn för Uppsalaekonomerna

Är ordinarie medlem i Uppsalaekonomerna

Har du fler frågor om posten? Tveka inte att höra av dig till det sittande styrelseledamöterna genom att maila styrelsen@uppsalaekonomerna.com

Läs mer om…


Förtroendevald

De olika förtroendeposterna

Hur processen går till

Vakanta poster

Valberedningen

FAQ