Studiebevakning

En studentkårs uppgift kan delas in i tre områden: studentärenden, studiebevakning och påverkansarbete.

Studentärenden är fall där enskilda studenter behöver hjälp i olika frågor. Vi hjälper studenter med alla ärenden som rör studier, från CSN till bedömning av tentor och trakasseriet samt mobbning. Har du en fråga eller vill ha hjälp med något? Kontakta då Uppsalaekonomernas studiebevakare på studier@uppsalaekonomerna.com – vi kan hjälpa till med det mesta och i annat fall hjälpa dig att hitta rätt.

Studiebevakning innebär att aktivt arbeta med att utveckla den utbildningen som ges vid de ekonomirelaterade institutionerna. Detta görs genom föreningens tre studiebevakande organ: Strategiska utbildningsrådet, Bachelors Educational Committee och Masters Educational Committee. Du kan läsa mer om dessa här.

Påverkansarbete sker till största delen inom kårsamverkan med övriga kårer i Uppsala och syftar till att förbättra studenters förutsättningar för studier och arbetet kan rikta sig mot, centrala dela av universitetet, kommunen, landsting och regering.

Vårt arbete

Hur arbetar då Uppsalaekonomerna med dessa tre områden? Då samtliga tre är essentiella för en studentkårs funktion och då alla tre är för stora för en enskild individ så ligger ansvaret fördelat på flera personer och råd inom kåren. Nedan presenteras tre olika poster som på olika sätt har ansvar för en eller flera delar av studiebevakningen för att ge en inblick i vad just de gör för att få vårt arbete som kår att fungera. Dessa är dock långt ifrån alla som på ett eller annat sätt är involverad inom detta arbete.                                                                                                 

Elin Voksepp
Ordförande Utbildningsutskottet

 

Vice Ordförande
Utbildningsutskottet

 

Ordförande och vice ordförande i utbildningsutskottet

Ordförande och vice ordförande i utbildningsutskottet är ansvariga för alla de utbildningsprojekt som Uppsalaekonomerna arrangerar. Utbildningsutskottet är även ansvariga för att hantera studentärenden som berör utbildningen på den företagsekonomiska, den nationalekonomiska och den statistiska institutionen (frågor som berör scheman, lärare eller examinationer exempelvis). Du kan läsa mer om utbildningsutskottet r.

Studentrepresentant i en institutionsstyrelse

Som studentkår tillsätter Uppsalaekonomerna studentrepresentanter i den företagsekonomiska, nationalekonomiska och statistiska  institutionsstyrelsen. Studentrepresentanterna deltar vid styrelsens möten på samma villkor som lärarrepresentanterna och ansvarar för att ge studenternas perspektiv på de frågor som diskuteras i styrelsen.

Vice ordförande med utbildningsansvar

Vice ordförande med utbildningsansvar är högsta ansvarig för Uppsalaekonomernas studiebevakning och arbetsuppgifterna inkluderar bland annat att vara ett stöd för utbildningsutskottet och studentrepresentanterna. Vice ordförande med utbildningsansvar samordnar och leder även föreningens olika studieråd och hanterar även studentärenden som rör centrala delar av studiebevakningen (frågor om CSN eller antagning exempelvis). Vice ordförande med utbildningsansvar har även huvudansvar för kårens kontakt med universitetet och de andra kårerna i Uppsala.

Student- och doktorandombud
Om du som student eller doktorand stöter på problem i din utbildning är du välkommen att kontakta oss. Det kan vara att du har hamnat i en konflikt med universitetet, vill ha stöd vid disciplinärenden eller om du känner dig orättvist eller felaktigt behandlad under din studietid. Student- och doktorandombuden arbetar för alla studentkårer vid Uppsala universitet
och bistår med kostnadsfri hjälp till samtliga studenter och doktorander. Du behöver inte vara medlem i en kår för denna hjälp. Vi hjälper dig på dina villkor och driver inte ett ärende framåt eller för information vidare om du inte önskar detta.

Ombuden kan:
– Vara en neutral och oberoende instans mellan dig som student/ doktorand och Uppsala universitet i en eventuell konflikt.
– Hjälpa dig förstå dina egna rättigheter och skyldigheter.
– Hjälpa till med klagomål.
– Undersöka om Uppsala universitet följer reglerna i hanteringen av dina ärenden och att dina rättigheter skyddas.
Ombuden kan inte:
– Föra din talan gentemot Uppsala universitet när de har följt lagar, regler och riktlinjer.
– Bestämma i ärendet.
– Instruera eller instrueras av enheter eller beslutsorgan vid Uppsala Universitet.
– Vara en överklagandeinstans för frågor som redan behandlats av andra enheter eller beslutsorgan vid Uppsala Universitet.

Kontaktuppgifter till student- och doktorandombuden:
Mail: ombud@us.uu.se
Telefon: 018 – 480 31 32 eller 018 – 480 31 10
För att träffa student- och doktorandombuden bokas tid via mail eller telefon.

Bra att veta! För dig som är student på grund- och avancerad nivå finns det lokala studiebevakare vid de olika kårerna som du kan vända dig till. De finns på plats på ditt egna campus och har bättre kunskap om just ditt program eller din kurs. Här hittar du deras kontaktuppgifter:

US – http://www.uppsalastudentkar.se/studiebevakning
UTN – https://www.utn.se/sv/studiebevakning/dina-centrala-studiebevakare
JF – http://www.jf-uppsala.se/kontakt/
UE – http://uppsalaekonomerna.se/studiebevakning/
Farmis – http://www.farmis.se/studiebevakning/skydd-student-och-doktorandombud/
Rindi – https://www.rindi.com/studiebevakning