STRUT-möte 2020-11-30 och 2020-12-10

Den 30:e november hade strategiska utbildningsrådet extrainsatt möte och den 10:e december hade STRUT ordinarie möte. Protokollen är nu upplagda under ”Om oss – Styrdokument”.

På det extrainsatta mötet diskuterade STRUT salstentor under Covid-19 och beslutade att Uppsalaekonomerna ställer sig emot salstentamen under rådande omständigheter med Covid-19. På det ordinarie mötet diskuterade STRUT bland annat omstrukturering av utbildningsarbetet och Instagram för utbildning.

Protokoll Extrainsatt STRUT-möte 2020-11-30

Protokoll STRUT-möte 2020-12-10