STRUT-möte 2020-10-29

Den 29:e oktober hade strategiska utbildningsrådet möte, protokollet är nu upplagt under ”Om oss – Styrdokument”.

På mötet diskuterade STRUT bland annat utbildning och examinationer under Covid-19, posten som studentrepresentant samt förslag på förändringar samt fokusfrågor i UUFS.

STRUT-protokoll 2020-10-29