STRUT-möte 2020-09-26

Den 26:e september hade strategiska utbildningsrådet möte, protokollet är nu upplagt under ”Om oss – Styrdokument”.

På mötet beslutade STRUT bland annat att vilka utredningar som ska drivas under terminen samt diskuterade fokusfrågor i UUFS.

STRUT 2020-09-26