Stödfunktioner

På Uppsala universitet finns det en stor mängd olika stödfunktioner för dig som behöver hjälp i någon aspekt av dina studier eller ditt liv som student. Nedan finns en sammanställd lista med länkar och kontaktuppgifter till olika funktioner och personer som du som student kan vända dig till. Om du är osäker på vart du ska vända dig kan du alltid kontakta vordf.utbildning@uppsalaekonomerna.com.

Diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier

Om du känner dig utsatt för diskriminering, trakasserier eller sexuella trakasserier erbjuder universitet hjälp och stöd. Det finns mer information om vad som kategoriseras som diskriminering och trakasserier här och nedan finns några råd från universitet om du har blivit utsatt för kränkande handlingar:

  • Säg ifrån. Om det är möjligt, konfrontera personen. Om det är svårt att säga ifrån muntligt, skriv ett brev eller visa på annat sätt att du ogillar personens beteende.
  • Du har rätt att söka råd, stöd och information utan att uppge ditt namn.
  • Berätta för någon på institutionen som kan leda dig till ansvarig funktion eller ta kontakt med student- och doktorandombuden. Vid Företagsekonomiska institutionen kan du höra av dig till Leena Avotie. Ansvariga vid Nationalekonomiska institutionen hittar du här. Kontaktuppgifter till Statistiska institutionen hittar du här.
  • Anteckna tid och plats, vad som hände, vad som sades och hur du reagerade. Detta kan utgöra viktig dokumentation i en eventuell utredning.
  • Delta i den utrednings- och åtgärdsprocess som eventuellt initieras och ta emot de stödinsatser som erbjuds dig.

Alla diskriminering- och trakasseriärenden hanteras enligt Uppsala universitets riktlinjer i enlighet med diskrimineringslagen.

För mer information om hur Uppsala universitet arbetar med lika villkorsfrågor kan du följa denna länk. Där kan du även hitta kontaktuppgifterna till Malin Ekström som är samordnare för lika villkor.

Funktionsvariation

Om du har en varaktig funktionsvariation som utgör ett hinder för dina studier kan du få stöd under din studietid på universitetet. Uppsala universitet har fyra samordnare som arbetar med särskilt pedagogiskt stöd.

Om du vill ansöka om särskilt pedagogiskt stöd är det viktigt att vara ute i god tid samt ha ett intyg utfärdat av läkare, logoped eller liknande.

För mer information om processen att söka stöd och vad som räknas som varaktiga funktionsvariationer, gå in på denna länk.

Stöd för alla

Uppsala universitet erbjuder även olika typer av stöd för alla som studerar vid universitetet. Det finns bland annat talsyntesprogram, rättstavningsprogram och hörslingor. Mer information om dessa typer av stöd finns på denna länk.

Alla studenter har även möjlighet att ta hjälp av Språkverkstaden som erbjuder vägledning i skriftlig och muntlig framställning. Hos Språkverkstaden arbetar flera olika handledare som kan ge dig tips och råd och handleda dig i både svenska och engelska. Språkverkstaden anordnar även kurser i bland annat akademiskt skrivande och workshops i studieteknik.

Regler och rättigheter

Om du vill läsa mer om dina rättigheter i dessa typer av situationer kan du hitta mer information här och om du vill läsa alla universitets riktlinjer hittar du dem här.

Kontakt

Om du känner att du blivit utsatt eller vill ha hjälp med andra former av stöd kan du alltid fylla i detta formulär för att komma i kontakt med din lokala studiebevakare eller maila till vordf.utbildning@uppsalaekonomerna.com.